Category Archives: Cases/Notlar

CAPİTAL Dergisi Röportajı

 

capital dergisi logo

Neden son dönemde CEO’ların üzerindeki baskı, stres düzeyi arttı? Geçmişe göre kıyaslama yapabilir misiniz? Eskiye göre CEO’ların üzerlerindeki baskılara neler eklendi?

Stres fiziksel, zihinsel ya da duygusal olarak önünüzdeki değişime gerekli uyumu göstermeye çalışırken vücudunuzun verdiği tepkidir. Yapmak istediklerinizle yapabildikleriniz arasındaki fark çoğaldıkça, uyum göstermeniz gereken değişimin sayısını arttığını fark edersiniz. Bu da stresin artmasına yol açar. Bir CEO hayatı hiç de sıradan değişkenlerden oluşmaz; kapsamı gitgide değişmekte ve genişlemekte olan değişkenlerle uğraşmak zorunda kalan CEO’lar, daha fazla stres hissetmektedir. Belki bundan birkaç sene öncesine kadar sadece paydaşları mutlu etmek yeterli olabilecekken, bugünün CEO’ları hem paydaşları, hem çalışanları, hem müşterileri, hem de dünyaya sağladıkları katkıyı düşünmek zorundadır. Hep bir adım önde olmak gereği, hızlanan yenilikçi dünya düzeninde gitgide zorlaşmaktadır. Son derece hızlı biçimde değişen hem yerel hem de dünya gündemine uyum sağlayarak gerekli kararları doğru zamanda almak, CEO’larda tabii ki daha fazla stres yaratmaktadır.

 

Continue reading

Anlam Yaratan Liderler

 

blue_leader_people_arrow_pc_1600_clr1

Hareket, davranış ve eylemlere odaklanır; duygular ise tutku ve anlama. Hareket yaptığımız şeydir, duygu ise onu yapma nedenimizdir. Hareket lider varken işlerin gerçekleşmesini sağlar, duygu ise liderin yokluğunda da işlerin yürümesini sağlar. Hareket odaklı liderler duygulara bağ kurabilen liderlerden farklılık gösterir. Duygu odaklı liderler “anlam yaratma” diye adlandırdığımız görevinin farkındadır.

Continue reading

Amaca Anlam Kazandıran Liderler

amaca anlam kazandıran liderlerHer ne kadar bu konu tartışmaya açık olsa da bir liderin en kritik görevi kurumuna anlam ve amaç katmaktır. Bu konuda yapılan araştırmalar ile liderleri efektif yapan özellikler üzerine yapılan araştırmalar birleştirildiğinde aşağıda bahsedilen 5 etkin lider özelliği ön plana çıkmaktadır.

Continue reading

OCB Olmayınca İş Hayatında Talep Etmeden Yardım Gelmiyor

yardımlaşma

Verici kültür, çalışanların yardım talep etmesine dayanır. Yardım talep edilmediğinde kimin nasıl bir yardıma ihtiyacı olduğu bilinemeyebilinir. Psikolog Stella Anderson ve Larry Williams tarafından yapılan çalışmalar göstermiştir ki kurumlardaki yardımlaşmanın toplamının %75 ile %90’ı şayet bir çalışan tarafından yardım talep edilirse meydana gelmektedir.

Continue reading

Paylaşımcı kültürün önündeki engeller

robert frankVerici kültürlerde çalışanlar karşılık beklemeksizin diğerlerine yardım etmekte, bilgileri paylaşmakta, mentorluk etmekte ve bağlar kurmaktadır. Diğer tarafta alıcı kültürlerin normları diğerlerinden olabildiğince çok alırken karşılığında mümkün olduğunca az katkı sağlamaktır. Çalışanlar sadece karşılığında şahsi bir çıkar olmadıkça yardıma yanaşmazlar.

Continue reading

Perakende sektöründe yüksek performansı etkileyen en önemli faktör: elemanlar arasında yardımlaşmadaki sıklık oranı

Phil-Podsakoff-1Indiana Üniversitesi’nden Philip Podsakoff’un liderliğindeki çalışmalar göstermektedir ki elemanların birbiri arasındaki yardımlaşmadaki sıklık oranı perakende satış mağazalarında satış gelirini, karlılığı, maliyetleri ve bankalarda müşteri hizmetlerini, ve birçok sektörde geliri, müşteri memnuniyetini, operasyonel etkinliği, ve performans kalitesini etkilemektedir. Tüm bu farklı şart ve koşullarda müesseseler çalışanlarının birbirleri ile bilgi ve yeteneklerini paylaşmasından fayda sağlamıştır. Philip Podsakoff’un araştırması bu yardım odaklı davranışın müessesenin etkinliğini şu yönlerden kolaylaştırdığını göstermektedir:

Continue reading

Yüksek Performanslı Takımlar “Birbirine Yardım Eden Bireylerden” Oluşuyor

r.hackman

Trajik 11 Eylül saldırılarından sonra Richard Hackman liderliğindeki Harvard’lı psikologlardan oluşan bir takım Amerikan istihbarat birimlerini etkin hale getiren unsurları belirlemek istediler. 64 farklı istihbarat grubu içinden yüzlerce analist ile yapılan anket, röportaj ve gözlemler sonucu araştırmacılar bu birimleri iyiden kötüye doğru sıraladılar. Daha sonra bir birimin etkisine yön verdiğini düşündükleri faktörlerin kapsamlı bir listesini tanımladılar ve toplanılan verileri ayrıştırdıkları zaman gördüler ki en önemli faktöre listelerinde yer vermemişlerdi.

Continue reading